Etapy powstawania

Przedstawiamy jak krok po kroku przebiega współpraca z naszą firmą.

  1. Należy rozpocząć od znalezienia i określenia odpowiedniego miejsca na posadowienie kontenera lub pawilonu.
  2. Przy obiektach dużych lub kontenerowych modułowych zestawów trzeba będzie złożyć wniosek o warunki zabudowy w Gminie.
  3. W przypadku obiektów małych i średnich do 35 m2 wystarczy zgłosić zamiar posadowienia takiego obiektu nie związanego z gruntem (samo nośnego).
  4. Inwestor powinien przygotować rysunek rzutu przyziemia oraz opis rzeczy i materiałów ,które mają być zawarte przy budowaniu pawilonów lub kontenerów ,opisać kolorystykę oraz podać przeznaczenie.
  5. Na etapie zapytania o pawilon lub kontener handlowy ,biurowy lub gastronomiczny przedstawimy na papierze firmowym szczegółową ofertę ,która zawierać będzie : materiały , cenę za wykonanie ,montaż oraz transport , gwarancję, termin wykonania i warunki płatności .
  6. Następnym krokiem jest rozmowa o cenie ,w której można będzie ustalić ewentualny rabat.
  7. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy ,
  8. Po stronie inwestora będzie leżało przygotowanie podłoża pod obiekt , może to być ułożenie bloczków fundamentowych , płytek chodnikowych , kostki brukowej lub wylewka betonowa.
  9. W określonym w umowie czasie nasza firma dokona wyprodukowania konstrukcji ,ścian z płyty warstwowej , stropu z płyty warstwowej , ewentualnej podłogi oraz przygotuje stolarkę okienno drzwiową z montażem na wyznaczonym przez inwestora miejscu.
etapy
wizualizacja-pawilony